Revision history of "Løgsuppe"

From Jens' Hjørne

Jump to: navigation, search

Diff selection: mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.

Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.
  • (cur | prev) 23:32, 9 December 2014 Jens (Talk | contribs) m (748 bytes) (Created page with "==Ingredienser== *1½ kg løg i tynde skiver *Smør *1 l oksefond *1 glas hvidvin *Peberkorn *Laurbærblad *Frisk timian *Cognac *Portvinseddike *Salt *Peber *Hvidt brød i...")
Personal tools